ფესტივალის მისია

    ·     საქართველოს ინტეგრიგება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში


    ·     ახალგაზრდების დაინტერესება ტრადიციული და აკადემიური ხელოვნებით


    ·    უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ხელოვანთა შემოქმედების პოპულარიზაცია სამშობლოში


    ·   ცნობილი უცხოელი შემსრულებლების შემოქმედების წარმოჩენა   საქართველოში


    ·  საფესტივალო საღამოების გამართვა როგორც დედაქალაქში, ასევე საქართველოს რეგიონებში