საორგანიზაციო საბჭო

  ლაშა ჟვანია-თავმჯდომარე

  მარიამ დავითაშვილი-მოადგილე

  მანანა ხვედელიძე

  ირინა სახამბერიძე-მახვილაძე

  მირანდა ქირია

  ქეთევან გოგავა

  მერინე ქიმერიძე

  2009 წ.